Zlepšujeme životy více než půl miliónu lidí.

Tiché spojení je cloudová platforma, která poskytuje spojení mezi vámi a vašimi neslyšícími, ohluchlými nebo nedoslýchavými klienty. Poskytujeme tlumočení ve znakovém jazyce či přepis mluveného slova v reálném čase a to vše online.

Kontakujte nás Jak to funguje

Jak to funguje

Kontaktujte nás

Služba může být poskytnuta prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu nebo tabletu. Potřebujete pouze internetové připojení a zařízení s kamerou.

klientská podpora 1

1 Uživatel přistoupí k přepážce a využije službu Tiché spojení nebo mobilní aplikaci Tichá linka.

klientská podpora 2

2 Uživatel vybere službu okamžitého tlumočení nebo přepisu mluveného slova a spojí se s tlumočníkem nebo přepisovatelem.

klientská podpora 3

3 Tlumočník překládá znakový jazyk zaměstnanci společnosti prostřednictvím mluveného slova a znakuje na neslyšícího.

zákaznické linky 1

1 Uživatel se připojí k naší službě a vyžádá si telefonický hovor se zákaznickou linkou prostřednictvím Tichého spojení.

zákaznické linky 2

2 Neslyšící nebo nedoslýchavý klient a tlumočník se společně spojí s agentem zákaznické linky.

zaměstnávání a trénink 1

1 Naše služba může být využita i při zaměstnávání, vzdělávání a školení neslyšících a sluchově postižených osob.

zaměstnávání a trénink 2

2 V obchodním jednání mohou naši tlumočníci vést osobní telefonní pohovory s neslyšícími a sluchově postiženými osobami.

zaměstnávání a trénink 3

3 V praxi lze také využít naše služby pro zjednodušení školení a profesního rozvoje pro neslyšící a sluchově postižený personál jak v provedení pro jednotlivce, tak i pro skupiny.

Benefity

Uživatelům zabezpečujeme kontakt s podniky, které chtějí službu využívat. To uživatelům přináší jednodušší přístup k nezbytným produktům a službám. Pro podnikatele to znamená možnost zaměřit se na specifickou zákaznickou cílovou skupinu a vytvořit rovnocenné komunikační možnosti.

Kontaktujte nás

Naše služby

V nabídce máme tato standardní řešení, ale rádi s vámi prodiskutujeme i různé jiné konkrétní služby na přání, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů a klientů.

Kontaktujte nás
Služba TS Pilot Standard On Demand
Volání na vaší zákaznickou linku s tlumočením z aplikace Tichá linka Yes Yes Yes
Okamžité online tlumočení z a do znakového jazyka Yes Yes Yes
Okamžitý online přepis mluveného slova Yes Yes Yes
Prezentace vaší společnosti v mobilní aplikaci Tichá linka Yes Yes Yes
Náhradní plnění Yes Yes Yes
Provozní doba v pracovní dny Yes Yes Yes
Deaf friendly společnost Yes Yes Yes
Rozšíření povědomí o vaší společnosti do komunity neslyšících Yes Yes Yes
Volání na vaší zákaznickou linku s tlumočením z vašich webových stránek Yes Yes
Technická podpora Yes Yes
Posílání notifikací klientům Yes Yes
Přikládání dokumentů, které tlumočnice okamžitě naznakuje Yes Yes
White labeling/bez našeho brandu Yes
Rezervace termínu schůzky na pobočce Yes
Ukládání realizovaného přepisu Yes
Pravidelné školení Yes
Reporting Yes
Provozní doba v jinou dobu Yes
Rezervace termínu schůzky do vašeho systému Yes
Teambuilding pro zaměstnance o světě neslyšících Yes
Natočení videí ve znakovém jazyce dle vašich potřeb Yes

Klienti

Kontaktujte nás

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí on-line bankovnictví, účet eKonto, půjčky, hypotéky, investice a další. Raiffeisenbank je silnou bankou s dlouholetou tradicí a zkušenostmi na finančním trhu.

E.ON

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působí od roku 1998 a spolehlivě dodává elektřinu a plyn firmám i domácnostem a ekologický pohon CNG do automobilů.

Česká spořitelna

Nejznámější česká banka s rozsáhlou sítí poboček a bankomatů, dcera rakouské Erste. Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny.

Ergotep

Dlouhodobě na trhu působí jako sociální podnik, který integruje téměř 300 pracovníků s OZP. Společnost ERGOTEP realizuje unikátní projekty, ve kterých se lidé se sníženou pracovní schopností mohou realizovat. Učí jak sociálně podnikat, naplňovat CSR a jak vytvářet pracovní podmínky pro handicapované zaměstnance.

Tichý svět

Tichý svět, o.p.s. pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Cílem je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, pomáhat neslyšícím získat práci a udržet si ji.

Partneři

Kontaktujte nás

Slovenský zväz nedoslýchavých

Slovenský zväz nedoslýchavých

Asociace neslyšících Slovenska ANEPS

Asociace neslyšících Slovenska ANEPS

Asociace neslyšících Slovenska (ANEPS) je dobrovolné občanské združení humanitního a charitatívního charakteru, tvořené samotnými osobami s postižením sluchu, které se zaobírají životem neslyšících, jeho problémy, pomocí při hledání řešení problémů, poradenskou činností a sociální prevencí pro neslyšící.

Online tlmocnik

Online tlmocnik

Každý má právo na plnohodnotný přístup k informácím a na plnohodnotnou komunikaci. To je důvod, proč jsme se rozhodli spustit službu Online tlmočník. Aby se dva světy – slyších a neslyších – zblížili, lépe se pochopili a co je hlavní, aby se naučili spolu bez problémů komunikovat.

Tichý svět

Tichý svět

Tichý svět, o.p.s. pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Cílem je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, pomáhat neslyšícím získat práci a udržet si ji.

IBM Podnikatelský servis

IBM Podnikatelský servis

Náš technologický partner a poskytovatel platformy pro provoz služeb.

Avaya

Avaya

Avaya je přední celosvětový poskytovatel řešení pro obchodní spolupráci a komunikaci příští generace.

Platforma zainteresovaných stran CSR

Platforma zainteresovaných stran CSR

Vláda České republiky přijala strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR, který byl připraven garantem MPO ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR. Organizaci, činnosti a výstupy Platformy zajišťuje Rada kvality ČR prostřednictvím Národního střediska podpory kvality.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a organizace, která pracuje na zlepšení profilu CSR (společensky odpovědného podnikání) v ČR.

Národní politika kvality

Národní politika kvality

Národní politika kvality je souhrn metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy. Cílem programu Národní politiky kvality je vytvořit v České republice prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti.

Národní informační portál o CSR

Národní informační portál o CSR

Národní informační portál o CSR je oficiálním portálem České republiky věnující se společenské odpovědnosti organizací (CSR). Správcem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, národní gestor problematiky CSR, společně s Radou kvality ČR. Cílem portálu je informovat podniky, neziskové organizace, orgány veřejné správy i širokou veřejnost o novinkách z oblasti společenské odpovědnosti.

NáZNAK

NáZNAK

NáZNAK se snaží budovat mosty a bourat stereotypy v komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími. Propojujeme svět neslyšících a slyšících pomocí zážitkové výstavy, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet, jaký je to pocit být neslyšící.

TUESDAY Business Network

TUESDAY Business Network

Hlavním cílem TUESDAY Business Network je podporovat vznik a rozvoj malých a středních podniků, inovací a technologií v České republice a poskytovat prostor pro navazování nových obchodních příležitostí.

Car Club

Car Club

Většina zaměstnanců společnosti CAR CLUB má zdravotní handicap a nabízejí různé produkty a služby pro osoby se zdravotním handikapem. Projekty jsou zaměřeny zejména na řešení jejich mobility, nadstandardní pojištění, slevový a věrnostní program.

klikpojisteni.cz

klikpojisteni.cz

Call centrum partnera Klikpojisteni.cz s námi spolupracuje na implementaci komunikačního řešení pro možné využití pro naše klienty. Klikpojisteni.cz nabízí příležitost najít svým klientům nejlevnější pojištění během několika minut z pohodlí domova.

MPPFF

MPPFF

Tiché Spojení v rámci svých společensky prospěšných aktivit zabezpečuje technickou produkci, webovou prezentaci a celoroční přípravu festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL.