Zlepšujeme životy viac ako pol milióna ľudí.

Tiché spojenie poskytuje tlmočenie v posunkové reči a prepis komunikácie v reálnom čase. Integrácia je možná priamo u priehradky alebo v kontaktnom centre. Vďaka tomu sa môžete spojiť s viac ako pol miliónom nepočujúcich a sluchovo postihnutých.Tiché spojenie poskytuje tlmočenie v posunkové reči a prepis komunikácie v reálnom čase. Integrácia je možná priamo u priehradky alebo v kontaktnom centre. Vďaka tomu sa môžete spojiť s viac ako pol miliónom nepočujúcich a sluchovo postihnutých.

Kontaktujte nás Ako to funguje

Ako to funguje

Kontaktujte nás

Služba môže byť poskytnutá prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne alebo tablete. Potrebujete iba internetové pripojenie a zariadenie s kamerou.

Užívateľ pristúpi k priehradke a požaduje službu Tiché spojenie.

1 Užívateľ pristúpi k priehradke a požaduje službu Tiché spojenie.

Užívateľ stlačí tlačidlo na tablete a prepojí sa na tlmočníka.

2 Užívateľ stlačí tlačidlo na tablete a prepojí sa na tlmočníka.

Tlumočník překládá posunkovou reč zaměstnanci společnosti prostřednictvím mluveného slova.

3 Tlmočník prekladá posunkovou reč zamestnancovi spoločnosti prostredníctvom hovoreného slova.

Contact Centre 3

1 Užívateľ sa pripojí k naše službe a vyžiada si telefonický hovor s kontaktným centrom prostredníctvom Tichého spojenia.

Contact Centre 2

2 Náš užívateľ a tlmočník sa spoločne spoja s agentom kontaktného centra.

How It Woks – training 1

1 Naša služba môže byť využitá aj pri zamestnávaní, vzdelávaní a školení nepočujúcich a sluchovo postihnutých osôb.

Employee

2 V obchodnom jednaní môžu naši tlmočníci viesť osobné telefonické pohovory s nepočujúcimi a postihnutými osobami.

Training 2

3 V praxi je možné využiť naše služby pre zjednodušenie školenia a profesného rozvoja pre nepočujúci a sluchovo postihnutý personál v prevedení pre jednotlivcov alebo skupiny.

Benefity

Užívateľom zabezpečujeme kontakt s podnikmi, ktoré chcú službu využívať. To užívateľom prináša jednoduchší prístup k nevyhnutným produktom a službám. Pre podnikateľov to znamená možnosť zamerať sa na špecifickú zákaznícku cieľovú skupinu a vytvoriť rovnocenné komunikačné možnosti.

Kontaktujte nás

Naše služby

V ponuke máme tieto štandardné riešenia, ale radi s Vami prediskutujeme i rôzne iné konkrétne služby na prianie. Tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám užívateľov a klientov.

Kontaktujte nás
Služba TS Pilot Standard On Demand
Predobjednávanie tlmočníkov/ prepisovateľov Yes Yes Yes
E-mailová podpora Yes Yes Yes
Pokrytie v pracovných hodinách Yes Yes Yes
Celoštátne pokrytie Yes Yes Yes
Prekladatelia na vyžiadanie Yes Yes Yes
Prikladanie dokumentov, ktoré tlmočníčka okamžite naznacuje Yes Yes Yes
Prepisová služba Yes Yes Yes
Viac než 10 lokalít Yes Yes Yes
Neobmedzená lokácia Yes Yes
White Labelling Yes Yes
Telefonická podpora Yes Yes
Prikladanie dokumentov, ktoré tlmočníčka okamžite vyznakuje Yes Yes
White labeling / bez nášho brandu Yes
Rezervácia termínu schôdzky na pobočke Yes
Ukladanie realizovaného prepisu Yes
Pravidelné školenie Yes
Reporting Yes
Prevádzková doba v inú dobu Yes
Rezervácia termínu schôdzky do vášho systému Yes
Teambuilding pre zamestnancov o svete nepočujúcich Yes
Natočenie videí v znakovom jazyku podľa vašich potrieb Yes

Klienti

Kontaktujte nás

(CZ) Raiffeisenbank

Raiffeisenbank ponúka online bankovníctvo, eKonto, pôžičky, hypotéky, investície a ďalšie. Raiffeisenbank je silná banka s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami na finančnom trhu.

E.ON

Skupina E.ON je tradičným partnerom českej energetiky. Na českom trhu pôsobí od roku 1998 a spoľahlivo dodáva elektrinu a plyn do firiem a domácností. Je taktiež dodávateľom ekologického pohonu CNG do automobilov.

Česká spořitelna

Najznámejšia česká banka s rozsiahlou sieťou pobočiek a bankomatov, dcéra rakúskej Erste. Korene České spořitelny siahajú až do roku, kedy zahájila činnosť Spořitelna česká, najstaršia právna predchodkyňa České spořitelny.

Ergotep

Dlhodobo na trhu pôsobí ako sociálny podnik, ktorý integruje takmer 300 pracovníkov s OZP. Spoločnosť ERGOTEP realizuje unikátny projekty, v ktorých sa ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou môžu realizovať. Učí ako sociálno podnikať, napĺňať CSR a ako vytvárať pracovné podmienky pre invalidov zamestnancov.

Tichý svět

Tichý svět, o.p.s. pomáha nepočujúcim vyjsť z izolácie. Usiluje o ich rovnoprávne postavenie najmä na trhu práce a vo vzdelávaní. Jeho cieľom je čo najviac podporovať aktivity a vlastné úsilie klienta a pomáhať tak nepočujúcim získať prácu a udržať si ju.

Partneri

Kontaktujte nás

Slovenský zväz nepočujúcich SZNSlovenský zväz nepočujúcich SZN

Slovenský zväz nepočujúcich (ďalej len „SZN“) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru nepočujúcich, rodičov a priateľov nepočujúcich detí a ostatných priaznivcov. Je to celoštátna organizácia, ktorá zastupuje veľký počet nepočujúcich občanov na Slovensku.Slovenský zväz nepočujúcich (ďalej len „SZN“) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru nepočujúcich, rodičov a priateľov nepočujúcich detí a ostatných priaznivcov. Je to celoštátna organizácia, ktorá zastupuje veľký počet nepočujúcich občanov na Slovensku.

Asociácia nepočujúcich Slovenska ANEPS

Asociácia nepočujúcich Slovenska ANEPS

Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu, ktoré sa zaoberá životom nepočujúcich,jeho problémami,pomocou pri hľadaní riešení problémov, poradenskou činnosťou,sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby.

Online tlmocnik

Online tlmocnik

Každý má právo na plnohodnotný prístup k informáciám, ako aj na plnohodnotnú komunikáciu. To je dôvod prečo sme sa rozhodli spustiť službu Online tlmočník. Aby sa dva svety – počujúcich a Nepočujúcich – zblížili, lepšie sa pochopili a čo je hlavné, aby sa naučili spolu bez problémov komunikovať.

Tichý svět

Tichý svět

Tichý svět, o.p.s. pomáha nepočujúcim vyjsť z izolácie. Usiluje o ich rovnoprávne postavenie najmä na trhu práce a vo vzdelávaní. Jeho cieľom je čo najviac podporovať aktivity a vlastné úsilie klienta a pomáhať tak nepočujúcim získať prácu a udržať si ju.

IBM Podnikateľský servis

IBM Podnikateľský servis

Technologický partner Tichého spojenia a poskytovateľ platformy pre prevádzku služieb.

Avaya

Avaya

Avaya je predný celosvetový poskytovateľ riešení pre obchodné spolupráce a komunikáciu budúcej generácie.

Platforma zainteresovaných stran CSR

Platforma zainteresovaných stran CSR

Vláda Českej republiky prijala strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR, ktorý bol pripravený garantom MOP ČR v spolupráci s Radou kvality ČR. Organizáciu, činnosti a výstupy Platformy zaisťuje Rada kvality ČR prostredníctvom Národního střediska podpory kvality.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti

Sme členmi Asociace společenské odpovědnosti, organizácie, ktorá pracuje na zlepšení profilu CSR (Spoločenský zodpovedného podnikania) v ČR.

Národní politika kvality

Národní politika kvality

Národná politika kvality je súhrn metód a nástrojov ovplyvňovania kvality výrobkov, služieb, činností v rámci národnej ekonomiky a služieb verejnej správy. Cieľom programu Národnej politiky kvality je vytvoriť v Českej republike prostredie, v ktorom je kvalita prirodzenou súčasťou života spoločnosti.

Národný informačný portál o CSR

Národný informačný portál o CSR

Národný informačný portál o CSR je oficiálnym portálom Českej republiky venujúci sa spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR). Správcom portálu je Ministerstvo priemyslu a obchodu, národný gestor problematiky CSR, spoločne s Radou kvality ČR. Cieľom portálu je informovať podniky, neziskové organizácie, orgány verejnej správy i širokú verejnosť o novinkách z oblasti spoločenskej zodpovednosti.

NáZNAK

NáZNAK

NáZNAK sa snaží budovať mosty a búrať stereotypy v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Prepája svet nepočujúcich a počujúcich pomocov zážitkovej výstavy a workshopov, kde si návštevníci môžu vyskúšať, aký je to pocit byť nepočujúci.

TUESDAY Business Network

TUESDAY Business Network

Hlavným cieľom TUESDAY Business Network je podporovať vznik a rozvoj malých a stredných podnikov, inovácii a technológií v Českej republike a poskytovať priestor pre nadväzovanie nových obchodných príležitostí.

Car Club

Car Club

Väčšina zamestnancov spoločnosti CAR CLUB má zdravotný handicap. Spoločnosť ponúka rôzne produkty a služby pre osoby so zdravotným handicapom. Projekty sú zamerané hlavne na riešenie mobility, nadštandardné poistenie, zľavový a vernostný program handicapovaných.

klikpojisteni.cz

klikpojisteni.cz

Call centrum partnera Klikpojisteni.cz s nami spolupracuje na implementácii komunikačného riešenia pre možné využite u našich klientov. Klikpojisteni.cz ponúka príležitosti nájsť svojim klientom najlacnejšie poistenie v priebehu niekoľkých minút z pohodlia domova.

MPPFF

MPPFF

Tiché Spojenie v rámci svojich spoločensky prospešných aktivít zabezpečuje technickú produkciu, webovú prezentáciu a celoročnú prípravu festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL.